Kasutustingimused

PALUN LUGEGE ENNE MEIE TEENUSE KASUTAMIST HOOLIKALT SEDA PRIVAATSUSPRAKTIDE TEATIST

aimerlab.com ("Meie", "Meie" või "Meie") koosneb veebilehtedest, mis sisaldavad meie esitatud teavet. Juurdepääs saidile pakutakse teile tingimusel, et nõustute käesolevate teenusetingimustega ja meie privaatsustavade avaldusega, mis on siia lisatud selle viitega ja leiate aadressilt ("Tingimused"). Kui käesoleva lepingu tingimusi käsitletakse pakkumisena, on aktsepteerimine sõnaselgelt piiratud selliste tingimustega. Kui te ei nõustu tingimusteta kõigi selle lepingu tingimustega, ei ole teil õigust kasutada saiti/klienti ega muid seotud teenuseid.

1. JUURDEPÄÄS TEENUSELE

Pange tähele, et jätame endale õiguse oma äranägemisel neid tingimusi igal ajal etteteatamise korral muuta. Tingimuste uusima versiooni saate igal ajal üle vaadata. Uuendatud tingimused on teile siduvad uuendatud tingimustes märgitud versioonikuupäeval. Kui te ei nõustu uuendatud tingimustega, peate lõpetama teenuse aimerlab.com kasutamise. Teenuse jätkuv kasutamine pärast jõustumiskuupäeva tähendab, et nõustute värskendatud tingimustega.

2. SAIDI/KLIENDI MUUDATUSED

Võite saiti/klienti kasutada, kui see on saadaval. Me ei garanteeri saidi/kliendi või mõne konkreetse funktsiooni saadavust. Konkreetne funktsioon võib olla väljalaskeeelne versioon ja see ei pruugi korralikult töötada või ei pruugi lõplik versioon töötada. Võime lõplikku versiooni oluliselt muuta või otsustada seda mitte avaldada. Jätame endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata muuta, eemaldada, kustutada, piirata või blokeerida juurdepääsu saidile/kliendile, võtta selle eest tasu või lõpetada selle pakkumine.

3. SISU

Aimerlab.com saiti/klienti ja kõiki muid seotud teenuseid tohib kasutada ainult privaatsetel eesmärkidel. Igasugune saidi aimerlab.com äriline kasutamine on rangelt keelatud ja seda taotletakse kohtus. Aimerlab.com-i ainus eesmärk on luua allalaaditavast võrgusisust koopia kasutaja isiklikuks kasutamiseks (“aus kasutamine”). Aimerlab.com-i edastatud sisu edasine kasutamine, eelkõige, kuid mitte ainult, sisu avalikult kättesaadavaks tegemine või äriline kasutamine tuleb kokku leppida vastava allalaaditud sisu õiguste omanikuga. Kasutaja kannab täielikku vastutust kõigi aimerlab.com edastatud andmetega seotud toimingute eest. aimerlab.com ei anna sisule õigusi, kuna tegutseb ainult tehnilise teenuse pakkujana.

Sait/klient või saidil/kliendis olevad rakendused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või klientidele („Lingitud saidid/klient”). Lingitud saidid/klient ei ole meie kontrolli all ja me ei vastuta ühegi lingitud eest. Sait, sealhulgas lingitud saidil sisalduv sisu või lingitud saidi muudatused või värskendused. Pakume teile linke ainult mugavuse huvides ja ühegi lingi lisamine ei tähenda, et me seda saiti toetame ega seotust selle operaatoritega. Kasutaja kannab täielikku vastutust veebisaidi aimerlab.com kasutamise õiguspärasuse kontrollimise eest. aimerlab.com pakub ainult tehnilist teenindust. Seega ei vastuta aimerlab.com kasutaja ega ühegi kolmanda osapoole ees sisu aimerlab.com kaudu allalaadimise lubatavuse eest.

Kinnitate ja garanteerite meile, et: (A) olete üksikisik (st mitte ettevõte) ja olete siduva lepingu sõlmimiseks täisealine või teil on selleks oma vanema luba ja olete vähemalt 13-aastane või vanus või vanem; (B) kogu teie esitatud registreerimisteave on täpne ja tõene; Ja (C) säilitate sellise teabe täpsuse. Samuti kinnitate, et teil on seaduslikult lubatud teenuseid kasutada ja neile juurde pääseda ning võtta endale täielik vastutus teenuste valiku ja kasutamise ning neile juurdepääsu eest. See leping on kehtetu, kui see on seadusega keelatud, ja sellistes jurisdiktsioonides tühistatakse õigus teenustele juurde pääseda.

4. PALJUD

Mis tahes siin sisalduva teabe volitatud reprodutseerimine peab sisaldama autoriõiguse märkusi, kaubamärke või muid aimerlabi omandilisi legende teie tehtud materjalide mis tahes koopiatel. Tarkvara litsentsi ja selle veebisaidi kasutamist reguleerivad kohalikud seadused.

5. TAGASISIDE

Mis tahes kasutaja loodud sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajate kommentaarid, soovitused, ideed või muu seotud või mitteseotud teave, mille teie või mõni muu osapool meile meili või muude esildiste kujul esitate (v.a materjal, mille postitate Nende tingimuste kohane teenus) (koos „Tagasiside“), on mittekonfidentsiaalne ja annate meile ja meie tütarettevõtetele ja sidusettevõtetele mitteeksklusiivse, kasutustasuta, alalise, tühistamatu ja täielikult all-litsentsitava õiguse kasutada teie tagasisidet ja kommentaare mis tahes eesmärgil ilma kompensatsioonita või teile omistamata.

6. TUNNUSTAMINE

Kaitsete, hüvitate ja hoiate kahjutuks airerlabi, selle tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid ja kolmandatest osapooltest reklaamijaid ning nende vastavaid direktoreid, ametnikke, agente, töötajaid, litsentsiandjaid ja tarnijaid mis tahes kulude, kahjude, kulude ja kohustuste eest ( sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad teie teenuse kasutamisest, käesolevate tingimuste või eeskirjade rikkumisest või kolmanda osapoole õiguste või kohaldatavate õigusaktide rikkumisest või on sellega seotud.

7. GARANTII VASTUTUS

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses pakutakse saiti ja sisu „NAGU ON”, „KÕIGI VEATEGA” ja „NAGU SAADAVAL” ning kogu kasutamise ja toimivuse risk jääb teile. aimerlab.com, selle tarnijad ja litsentsiandjad EI TOHI MITTE ÜHTEGI otsest, kaudset ega seaduslikku esindust, garantiid ega tingimusi ning loobuvad käesolevaga mis tahes kaudsetest garantiidest kaubeldavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, tiitli, vaikse naudingu või mitterikkumine. Eelkõige ei anna aimerlab.com, selle tarnijad ja litsentsiandjad garantiid, et sait või sisu: (A) vastab teie nõuetele; (B) on kättesaadav või pakutav katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta; (C) SAIDI kaudu saadud teave või sisu on täpne, täielik või usaldusväärne; või (D) selles sisalduvad defektid või vead parandatakse. Kogu Sisule, mille Saidi kaudu alla laadite või hangite, pääsete juurde teie enda riisikol ja te vastutate ainuisikuliselt mis tahes sellest tuleneva kahju või kaotuse eest. Teil võib kohalike seaduste alusel olla täiendavaid õigusi, mida NEED TINGIMUSED muuta ei saa. Täpsemalt, kuivõrd kohalikud õigusaktid eeldavad kohustuslikke tingimusi, mida ei saa välistada, loetakse NEED tingimused sellesse dokumenti kaasatuks, kuid aimerlab.com-i vastutus NENDE kohustuslike kaudsete tingimuste rikkumise eest on piiratud kooskõlas SELLE seadusandlusega lubatud ulatuses ja ulatuses. .

8. KONTAKT

Kui teil on teenustega seoses küsimusi, kaebusi või pretensioone, võite meiega ühendust võtta aadressil palun saatke meile e-kiri [meiliga kaitstud].